Ik geloof in SOCIALE VERANDERING: ORGANIZING

Sociale verandering creëren door organizing

Negen jaar werkte ik als manager bij Milieudefensie. Milieudefensie wilde niet meer namens, maar samen met mensen bouwen aan een beweging. Dus implementeerden wij organizing.

De definitie van organizing is “leiderschap dat mensen in staat stelt hun resources om te zetten in macht om veranderingen die zij nastreven te realiseren.” In 2018 richtte ik m-powering op.

Organizing vanuit Amerika

Geboren en getogen in Amerika kreeg ik organizing met de paplepel ingegoten. Mijn moeder was actief in sociale bewegingen. Haar motto was you can make a difference. Dat straalt hoop uit. Je hoeft niet af te wachten. Als je samen met anderen vol kan houden – dan is verandering mogelijk. Zo simpel is organizing!

Voor progressieve groepen in de VS, die de polder niet kennen, is organizing heel bekend. In Nederland minder. Ik wil dat veranderen. Als wij de voorrechten van progressief Nederland overeind willen houden, dan is organizing nodig.

Een leven lang veranderingen mogelijk maken

Mijn vertrek uit de VS naar Nederland was toeval. Ik zou twee jaar als vrijwilliger bij het Interkerkelijke Vredesberaad (IKV) in Den Haag werken. Het was de tijd van de grote vredesdemonstraties. Ik werd verliefd en ik bleef. Na IKV en vervolgens Pax Christi ben ik overgestapt naar het welzijnswerk – in  de kinderopvang  en bij de voorganger van Movisie. Ik was zelfs vijf jaar schooldirecteur. Daarna volgde Milieudefensie.

Is dit een vreemde combinatie? Ik denk het niet. Mijn hele leven probeer ik veranderingen mogelijk te maken die het leven van de gewone man/vrouw beter maken. De kracht en invloed die ik in mijzelf ontdekte was het vermogen om andere sterker te maken. Met m-powering zet ik dit voort.

Wat is Organizing?

Organizing is een stapsgewijze werkwijze die groepen en organisaties in staat stelt doelen effectiever te realiseren. Als getrainde organizer en als ervaren leidingegevende ben ik in staat organisaties te helpen de macht van hun achterban te versterken, hun vrijwilligersbeleid te hernieuwen en betrokkenheid van medewerkers en achterban te vergroten.

Meer weten of overleggen over de mogelijkheden?