Voor wie?

Doelgroep en de aanpak

Met wie werk ik samen?

Ik voel mij thuis waar mensen met passie werken voor het goede van de samenleving. Ik heb ervaring binnen niet-gouvernementele organisaties, vrouwengroepen, milieu- en vredesgroepen, welzijnswerk, buurtwerk, vrijwilligersorganisaties, natuurgroepen, onderwijs, kinderopvang, gemeenten en (lokale) politiek.

Bent u benieuwd of mijn advies-, training- of coachingstrajecten iets voor uw groep zijn?

Neem dan contact met mij op!

Sociale ondernemingen
Organisaties in de publieke sector
Goede doelen
Vrijwilligersorganisaties
En nog veel meer!

Mijn aanpak

Veranderingen komen tot stand als mensen er om vragen.

Dat lijkt eenvoudiger dan het is. Ik stimuleer mensen om barrières te overwinnen. Soms zijn de barrières door hen zelf opgeworpen. Soms door anderen. In alle gevallen is er sprake van gevestigde belangen of overtuigingen die moeilijk verschuiven. Mijn aanpak is gericht op het inzichtelijk maken van persoonlijke kwaliteiten, het scheppen van structuur, het gezamenlijk uitwerken van strategieën en plannen. Dit helpt mensen vol te houden.

Het liefst werk ik met groepen.

Ik maak gebruik van de dynamiek tussen mensen en stimuleer dat mensen elkaar ondersteunen. Als conflicten zich voordoen, pak ik deze aan met open vizier. Mensen die samenwerken kunnen veel werk verzetten, als ze zich bewust zijn van hun eigen kracht en invloed.

Organizing

Mijn aanpak werkt voor alle problemen.  Kleine, dagelijkse strubbelingen, of urgente maatschappelijke problemen. Ik maak gebruik van de methode organizing. Bekend in Nederland van de vakbond en nu gebruikt bij Milieudefensie om grote groepen mensen te activeren voor sociale verandering.

Organizing gaat uit van de kracht die ‘gewone mensen’ hebben en de invloed van het slim inzetten van deze kracht. De rol van de professionals verandert. Hij/zij ondersteunt en werkt samen. Organizing helpt organisaties hun macht te delen om effectiever met de buitenwereld om te gaan.


Hoe ik werk

Als manager, coach of trainer sta ik niet vooraan. Ik sta achter mensen. Ik stel de juiste vragen en stimuleer hen tot denken en handelen. Waar nodig leg ik theorieën uit met een inzichtelijke tekening. Dit helpt om eigen patronen te herkennen.

Ik kies voor creatieve werkvormen. Humor en een spel helpen zelfs de moeilijkste problemen op te lossen. Ik ben nuchter en enthousiast. Ik richt mij altijd op concrete stappen vooruit.

Wie is Sandra? Leer haar kennen!

m-powering in actie

Meer weten of overleggen over de mogelijkheden?