Ik ben SENIOR CONSULTANT

Community organizating en mobilizing, organisatieontwikkeling en samenwerking, groepsmediation

Maak van je organisatie een community waarin de achterban en medewerkers ruimte krijgen om optimaal bij te dragen aan het bereiken van je doelen. Daarover adviseer ik graag!  

Community organizing & mobilizing

“Een beweging bouwen”.

Veel organisaties willen de relatie met hun achterban versterken en meer ‘macht’ uitoefenen door te laten zien dat er veel mensen achter hen staan. De methodiek Organizing is een manier om dit te realiseren.

De keuze om anders te werken is makkelijk gemaakt. Het daadwerkelijk doen vraagt om steun. Een stapsgewijs plan is nodig om strategie en vrijwilligersbeleid met elkaar te verbinden. Ik help hier graag bij.

Ik adviseer organisaties hoe zij hun vrijwilligersbeleid anders kunnen inrichten zodat vrijwilligers meer verantwoordelijkheid krijgen en daardoor zich meer verantwoordelijk voelen. Ik help organisaties meer open te worden naar vrijwilligers. Dit vergt nieuwe vaardigheden van medewerkers. Openheid, samenwerken en loslaten is moeilijk. Ik adviseer organisaties over hoe zij dit kunnen aanpakken en waar gewenst geef ik in de organisatie trainingen in organizing.

Organisatieontwikkeling & samenwerking

Effectief zijn is niet altijd makkelijk. Teams werken beter samen als zij weten wat zij aan elkaar hebben. Als hun rollen helder zijn, is er meer openheid is om over sterke kanten en minder sterke kanten met elkaar te spreken. Dat zijn de ‘zachte’ kanten van samenwerking.

Maar ook bij de hardere kant van samenwerken – zorgen dat het werk gedaan wordt – gaat het mis.  Er is geen helder doelgerichte opdracht. Taakverdeling tussen leidinggevende en medewerker is diffuus. Of besluitvorming is ingewikkeld. Conflict-mijders of mensen die vasthouden aan optimale autonomie maken het  moeilijk in een groep.

Naast mijn jaren als manager, put ik uit veel kennis van groepsdynamica, coaching en mediation.

Bij mij kun je terecht voor advies over:

Verbeteren van interactie tussen teamleden
Helderheid in taakverdeling en verantwoordelijkheden tussen leidinggeven en medewerker
Strategic alignment
Besluitvorming
Omgaan met conflicten en non-decision

Groepsmediation

Soms veroorzaakt een conflict een slecht functionerend team. Ik ben mediator en help deze conflicten boven water te halen en bespreekbaar te maken. Het liefst werk ik dan zowel met individuele gesprekken als met groepsgesprekken om alle kanten van een probleem te belichten en openheid te kunnen realiseren.

Dit zeggen klanten

Meer weten of overleggen over de mogelijkheden?