Ik ben TRAINER

Training op maat in Organizing, Storytelling, Vergaderen en Doelen stellen

Mensen leren het beste als zij een gepaste hoeveelheid kennis ontvangen. En als de training ruimte biedt om te reflecteren, toepassen en ervaren. Daarom geef ik graag interactieve workshops.

Organizing

“Een beweging bouwen”. Groepen willen effectief zijn in het halen van doelen. Organisaties willen de relatie met hun achterban versterken en meer ‘macht’ uitoefenen door te laten zien dat er veel mensen achter hen staan. Organizing is een manier om dit te realiseren.

Ik bied een introductiecursus Organizing aan. Hierin oefenen mensen in een pressure-cookersessie met de vijf stappen van organizing.  Bijvoorbeeld bij WKPA, een public affairs bureau. Zij geloven in ‘eerlijke lobby’ waar de verhalen van mensen invloed hebben op besluiten van beleidsmakers.  Organizing biedt de structuur om dit te realiseren – bleek tijdens een workshop.

Storytelling

Verhalen vertellen (storytelling) is de eerste stap in organizing. Deelnemers oefenen met het vertellen met hun verhaal op een boeiende manier die mensen aan hun campagne verbindt. Ik besteed ook veel aandacht aan ‘het hele duidelijke verzoek’.  Je organisatie laten groeien begint met het stellen van een heel duidelijk verzoek – niet een “zou je misschien een keer kunnen…”. Maar “kan je a.s. dinsdag…”. Het lijkt makkelijk, maar in alle trainingen blijkt het heel moeilijk. Leer je dit, dan heb je snel een grote stap gezet.

Vergaderdokter

Omdat ik vergaderingen zo belangrijk vind voor empowerment in groepen heb ik een vergader-dokter aanbod ontwikkeld.

In de eerste bijeenkomst train ik groepen om een ‘vergaderbare-vergadering’ voor te bereiden. Aandacht gaat uit naar de agenda en voorbereiding door de voorzitter en door de deelnemers.

In een tweede bijeenkomst oefenen wij met het effectief bespreken van agendapunten en het nemen van gedragen besluiten.

Doelen stellen

Organisaties stellen doelen en mensen stellen doelen. Zijn het wel echte doelen? Vaak blijft het bij vage voornemens. Zonder na te denken over nieuw gedrag heeft het doelen stellen geen zin.  Ik maak gebruik van de theorie van gedragsverandering om groepen en individuen te leren om vage voornemens om te zetten in haalbare doelen.

Trainingen op maat

De trainingen die ik bied zijn altijd op maat. De onderwerpen waarover ik advies uitbreng, zijn ook te vertalen in een training. Een goed idee, want advies heeft pas zin als organisaties in staat zijn het advies uit te voeren.

Verbeteren van interactie tussen teamleden
Helderheid in taakverdeling en verantwoordelijkheden tussen leidinggeven en medewerker
Strategic alignment
Besluitvorming
Omgaan met conflicten en non-decision

Dit zeggen klanten

Meer weten of overleggen over de mogelijkheden?