Coaching en Mediation

Bemiddelen tussen een medewerker en leidinggevende

Doel

De samenwerking verloopt stroef. De leidinggevende twijfelt aan de geschiktheid van de medewerker.  Met de opdrachtgever spreken wij af dat er individuele gesprekken en vervolgens twee groepsgesprekken plaatsvinden. Indien nodig kan ik tussentijds weer met mensen individueel spreken. Ik ben attent op het belang van onpartijdigheid. Iedereen heeft recht op zijn/haar eigen verhaal. Vanuit hun perspectief hebben zij gelijk, ook al botsen de verhalen.

Verloop

Tijdens de individuele gesprekken blijkt dat de medewerker ervaart dat zij weinig ruimte heeft om haar werk te doen. De leidinggevende zit altijd over haar schouders te kijken. Zij voelt zich machteloos en werkt niet meer met plezier. De leidinggevende heeft een tegenovergesteld verhaal.  Hij is gefrustreerd dat de medewerker zo weinig zelfstandigheid toont. Elke week moet hij de planning doornemen om prioriteiten af te stemmen. Wat de medewerker inlevert is onvoldoende.  Het zijn meer gedachten op papier, dan een duidelijk advies, zegt hij.

Ze hebben elkaar al zo vaak gezegd dat zij ontevreden zijn, maar de situatie verandert niet. Ik vraag of zij weten welke klachten de ander over hen heeft. Daarop hebben ze geen helder antwoord. Als wij met zo’n drieën zitten, zijn ze zenuwachtig. Ik laat elk hun verhaal doen, zonder dat de ander mag onderbreken. Dan blijkt dat wat de leidinggevende als ‘niet zelfstandig genoeg’ ervaart door de werknemers als ‘betuttelend en te controlerend’ wordt gezien. Deze conclusie trekken ze zelf. Voor vandaag is dat voldoende.

Aanpak

Ik informeer over het werkplan van de medewerker (nooit gemaakt) en over waarom de leidinggevende zo gedetailleerd met de medewerker de planning doorneemt (hij heeft te weinig vertrouwen dat zij het zelf kan). Over een week komen wij weer bij elkaar. Ieder gaat nadenken over hoe zij verder willen samenwerken. Met de medewerker spreek ik eerst. Zij maakt een werkplan dat zij kan voorleggen aan de leidinggevende. Met de leidinggevende spreek ik over de noodzaak voor de medewerker om zichzelf te bewijzen. Als de leidinggevende alles voorkauwt, kan de medewerker zichzelf nooit bewijzen.

Nadat haar werkplan is goedgekeurd door de leidinggevende, spreek ik af na een half jaar weer langs te komen om te zien hoe het gaat.