Consulting bij Greenpeace

Advies uitbrengen over community mobilisatiestrategie

Doel

Greenpeace Nederland vroeg mij te adviseren over hun community mobilisatiestrategie. Als ik adviseer, combineer ik mijn eigen kennis met datgene wat ik uit de organisatie kan halen. Kennis van buiten is alleen nuttig als het binnen op een vruchtbare bodem daalt. Zo ook bij Greenpeace. Doel was om een advies uit te brengen dat zowel door de betrokken medewerkers als door het leiderschapsteam (LT) steun kreeg.  Dat vergt veel gesprekken.

Verloop

In fase 1 heb ik een groot aantal Greenpeace medewerkers geïnterviewd. Daaruit kon ik een advies uitbrengen met een tweeledige aanpak. Een goed advies moet helder en logisch zijn. Het moet passen bij de wensen van de opdrachtgever. Dus heb ik een eerste concept met hem gedeeld en zijn wij samen gekomen tot twee stroomschema’s en een korte, heldere toelichting. De opdrachtgever was enthousiast. Het LT en betrokken medewerkers gingen zonder probleem akkoord.

In fase 2 heb ik in een aantal sessies met de betrokken medewerkers de stroomschema’s en het advies uitgewerkt tot een gedragen werkwijze. De nadruk lag bij het samen uitdenken van taken, rollen en het effect van deze (nieuwe) werkwijze. Deze sessies waren inspirerend voor de medewerkers. Maar goed ook, want dat hadden zij na een aantal veranderingen in de organisatie nodig. Het bracht hen helderheid en richting.

Aanpak

Het eindadvies is door het LT goedgekeurd en wordt nu uitgevoerd. Goed luisteren naar wat de klant wil en ontdekken waar ruimte is voor vernieuwing, hielp in dit geval om een nieuwe richting te kiezen waar iedereen enthousiast over is.