Faciliteren bij Friends of the Earth in Maleisië

3-daagse evaluatie van een langdurig EU-project

Doel

Friends of the Earth International huurde mij in om een 3-daagse evaluatie van een EU-project te faciliteren samen met de projectcoördinator. Medewerkers van zeven Aziatische Friends of the Earth groepen kwamen bijeen in Maleisië om een zelfevaluatie uit te voeren van een 2 ½ jaar durend project.

Verloop

Na gesprekken met de projectcoördinator heb ik een concept draaiboek gemaakt. Twee keer heen en weer en toen waren we tevreden. Taken waren verdeeld en wij vetrokken naar Maleisië. Omdat dit project vrij complex was (meerdere jaren, veel activiteiten en veel partners) begonnen wij door alle tijdslijnen per land te tekenen. Daaruit konden wij de meest succesvolle momenten halen. Met een context analyse destilleerde wij succesfactoren en lessen.

Aanpak

Bij een langere bijeenkomst wil ik zorgen voor een goede combinatie van rust en voortgang. Dit nodigt humor uit en helpt om mensen betrokken te houden. Tijdens de lunch en aan het eind van de dag stemde ik met de projectcoördinator af. Het draaiboek was een goede basis voor het programma, maar je kunt nooit sneller gaan dan dat de groep aankan.

Flexibiliteit is nodig. Elke dag brachten wij aanpassingen aan in het programma om de opbrengst van de zelfevaluatie te optimaliseren en betrokkenheid van de deelnemers te verzekeren.

Om een internationaal gezelschap te faciliteren uit een andere cultuur, vraagt om tactiek. En goede luistervaardigheden. Waar ik niet zeker was, vroeg ik om hulp. Soms van de hele groep, soms tijdens de pauze aan deelnemers.